Wobec licznych artykułów prasowych oraz doniesień w mediach społecznościowych opisujących bieżącą sytuację spółki AMMONO S.A. w upadłości likwidacyjnej informujemy, że opisywana przez dziennikarzy i osoby trzecie sytuacja, jakoby zakład produkcyjny w Stanisławowie Pierwszym pod Warszawą nie pracował już od dłuższego czasu i stopniowo popadał w ruinę, jest nieprawdziwa i dalece odbiega od rzeczywistej sytuacji.

Wobec licznych artykułów prasowych oraz doniesień w mediach społecznościowych opisujących bieżącą sytuację spółki AMMONO S.A. w upadłości likwidacyjnej informujemy, że opisywana przez dziennikarzy i osoby trzecie sytuacja, jakoby zakład produkcyjny w Stanisławowie Pierwszym pod Warszawą nie pracował już od dłuższego czasu i stopniowo popadał w ruinę, jest nieprawdziwa i dalece odbiega od rzeczywistej sytuacji.

Zakład Ammono S.A. w widoku z lotu ptaka

Na skutek konfliktu, jaki zaistniał na poziomie akcjonariatu, spółka AMMONO S.A. złożyła do Sądu wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. W dniu 20 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość likwidacyjną spółki AMMONO S.A. Pomimo zaistniałej sytuacji i ograniczonych środków finansowych, za zgodą Rady Wierzycieli i Sędziego komisarza syndyk prowadzi pełną działalność przedsiębiorstwa AMMONO S.A. w tym badania, produkcję i sprzedaż podłoży z azotku galu.

Na dzień dzisiejszy, wszystkie będące na wyposażeniu zakładu AMMONO S.A. w upadłości likwidacyjnej wysoko wydajne autoklawy ciśnieniowe, w których odbywa się kontrolowany wzrost kryształów z azotku galu, specjalistyczne maszyny i urządzenia do ich obróbki oraz analizy znajdujące się w ciągu produkcyjnym, pracują zgodnie z założonym harmonogramem. Wyznaczone cele produkcyjne są realizowane bez opóźnień.

Dzięki licznym kontaktom handlowym, produkty spółki są sprzedawane do odbiorców zajmujących się m in. opracowywaniem nowoczesnych metod radiolokacji, wiodących producentów samochodów elektrycznych oraz do przemysłu lotniczego i kosmicznego. Jednocześnie, dział badawczo-rozwojowy prowadzi intensywne prace mające na celu wyprodukowanie podłoży z azotku galu o średnicy 3 cali (76,2 mm) oraz aktywnie współpracuje z różnymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, które prowadzą projekty z zakresu zastosowania tranzystorów mikrofalowych w obronności, kryptografii, szybkiej transmisji danych, a także detekcji cząstek elementarnych. Wyniki badań, przeprowadzanych na produktach spółki, publikowane są w naukowych periodykach, a ich duży potencjał aplikacyjny znajduje potwierdzenie w działających prototypach urządzeń.

Istotną i najcenniejszą wartością AMMONO S.A. w upadłości likwidacyjnej jest jej ponad siedemnastoletnie doświadczenie i wiedza zdobyta w obszarze "know-how" przez jej pracowników oraz posiadanie blisko 150 patentów w 20 krajach z zakresu technologii azotku galu. Tym samym, w celu utrzymania wartości firmy, a w szczególności jej potencjału naukowo – badawczego, niezbędne jest kontynuowanie bieżącej działalności produkcyjnej i badawczej oraz aktualnego zatrudnienia w przedsiębiorstwie wraz z wnoszeniem bieżących opłat patentowych. Mając na uwadze ten fakt oraz założenie zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, Syndyk w porozumieniu z Radą Wierzycieli i Sędzią komisarzem w sierpniu 2016 roku rozpoczął proces sprzedaży przedsiębiorstwa AMMONO S.A. w upadłości likwidacyjnej, w tym poprzez prowadzenie licznych rozmów i uzgodnień z potencjalnymi inwestorami krajowymi i zagranicznymi.

W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich dziennikarzy oraz osób komentujących sytuację w spółce AMMONO S. A. w upadłości likwidacyjnej o przekazywanie rzetelnej informacji o spółce. Rozpowszechnianie nieprawdziwych, niesprawdzonych i niepotwierdzonych informacji na temat AMMONO S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz jego przedsiębiorstwa stanowi działanie na szkodę wierzycieli spółki oraz jej pracowników.

Pełne i wiarygodne informacje na temat spółki i jej postępowania upadłościowego są do uzyskania w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy lub w Kancelarii Syndyka Wiesława Ostrowskiego ul. Kotsisa 2/4 lokal 14; 03-307 Warszawie, tel/fax 22 6145288; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.