Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz AMMONO mają przyjemność zaprosić Państwa na Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w dniu 10 listopada 2017 r. w sali 0.06, ul. Pasteura 5, o godzinie 10.15

Prelegent: dr Marcin Zając (Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Ammono Lab)

Temat: Krystalizacja azotku galu metodą ammonotermalną – postępy, wyzwania, perspektywy

W trakcie seminarium zaprezentowany zostanie stan obecny prac nad metodą ammonotermalną służącą do otrzymywania objętościowych podłoży azotku galu (GaN) w Polsce i na świecie. Technologia ta wykorzystuje transport konwekcyjny w nadkrytycznym amoniaku do rozpuszczania materiału źródłowego GaN i krystalizacji na rodzimych zarodkach GaN w odpowiednio dobranym gradiencie temperatur i wysokim ciśnieniu. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwijaną w AMMONO-Lab zasadową wersję tej metody. Przedstawione zostaną postępy prac nad zwiększaniem rozmiaru kryształów do średnicy większej niż 2 cale, omówione będą technologiczne problemy związane z anizotropią wzrostu, objawiającą się powstawaniem naprężeń między materiałem rosnącym wertykalnie (wzdłuż osi c) i lateralnie (w kierunkach niepolarnych). Sposoby zminimalizowania tych problemów doprowadziły do zwiększenia efektywności produkcji podłoży GaN. Zostanie przeprowadzony przegląd własności i najnowszych wyników dotyczących kryształów GaN o różnym typie przewodnictwa (typ n, typ p, kryształy wysokorezystywne) wraz z podkreśleniem roli defektów punktowych w trakcie optymalizacji ich otrzymywania. Zaprezentowane zostaną również przykłady zastosowań podłoży GaN w różnych urządzeniach elektronicznych.